Kentsel yaşamın geleceğine hoş geldiniz

“Sürdürülebilir Yeşil Şehirler (Akıllı Şehir 3.0)” projesi, gençlerin katılımının şehirleri daha çevre dostu, dirençli ve yaşanabilir yerler haline getirmeye nasıl yardımcı olabileceğini inceliyor. Dünya hızlı kentleşme ve iklim değişikliği gibi sorunlarla uğraşırken, yeni neslin geleceğin şehirlerinin inşasına dahil olması çok önemlidir. Bu projede, genç beyinlerin potansiyelini ortaya çıkaran, onları geleceklerinin sorumluluğunu üstlenmeleri için güçlendiren ve sürdürülebilir yeşil şehirlerin gelişimine katkıda bulunan yenilikçi stratejileri keşfedeceğiz. Günümüz gençliğinin çevreyi daha sürdürülebilir hale getirme, insanları bir araya getirme ve akıllı şehir planlamasını teşvik etme konusundaki önemli rolü hakkında bilgi edinin. Şehirleri seviyorsanız, çevre aktivistiyseniz veya sadece okumakla ilgileniyorsanız, şehirlerimizi sürdürülebilir kalkınmanın yaşayan, nefes alan örnekleri haline getirmek için bu heyecan verici yolculukta bize katılın.

Smart City 3.0 Sustainable Green Cities
I

L4Y Learning For Youth GmbH

L4Y Learning for Youth, çevrenin korunmasını ve sürdürülebilir yeşil şehirleri teşvik ederek genç bireyleri güçlendirir. Yenilikçi projeler, beceri geliştirme ve nesiller arası işbirliğini teşvik etme yoluyla L4Y, geleceğin liderlerine daha iyi bir yarın için çevre dostu, kapsayıcı kentsel peyzajlar yaratma konusunda ilham veriyor.

I

Citizens in Power

CIP Kıbrıs’ta ve yurtdışında girişimciliğin, eğitimin ve demokratik diyaloğun farklı dallarının geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu hedeflere ulaşmak için CIP, Kıbrıs’ın önde gelen üniversiteleri, STK’ları ve araştırma kuruluşlarıyla, özellikle yenilikçi projelerin ve uluslararası eğitimlerin veya seminerlerin geliştirilmesi ve pedagojik eğitim materyallerinin dağıtımı için, öncelikle web platformlarını ve diğer teknolojik yenilikleri kullanarak sürekli bir işbirliği kurmuştur.

I

Walktogether

Walktogether toplum temelli projelere odaklanmıştır ve eğitmenlerimiz ve gençlik çalışanlarımızla birlikte yaygın eğitimi örgün eğitimin bir parçası haline getirmek için çalışıyoruz. Farklı AB programlarıyla çalışıyoruz ve sosyal – ekonomik kalkınmaya odaklanan konulara ve daha az fırsata sahip kişiler (kültürel ve sosyal engeller) de dahil olmak üzere gençlerin ve yetişkin öğrenicilerin ilgisine dayalı eğitim, kurs, değişim ve diğer müfredatları geliştiriyoruz.

I

Kean

KEAN‘in nihai hedefi, gençlerin ve hassas sosyal grupların yaşamlarını iyileştirmek, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele etmek, insan haklarına ve çevreye saygılı daha iyi organize olmuş bir toplumu teşvik etmek ve gönüllülük ruhunu ve yeni teknolojilere aşinalığı teşvik etmektir.

I

TOG

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kurulduğu 2002 yılından bu yana gençleri sosyal sorumluluk projelerine gönüllü olarak katılmaya teşvik ederek güçlendiriyor ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyor. Gençlerin toplumsal ve çevresel sorunlara çözüm üretebilecek potansiyele ve enerjiye sahip olduğuna inanan TOG, üniversite öğrencilerini sosyal sorumluluk konusunda eğitmekte ve sosyal sorumluluk projeleri tasarlayıp hayata geçirmelerine destek olmaktadır.

I

KKKE

Kaán Károly Çevre Derneği 1994 yılında Zala ülkesi ve bölgesindeki ilk ve halen aktif dernek olarak kurulmuştur. Dernek, çevre ve doğa koruma sorunlarına olası çözümlerin sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. En önemli amaç, çocukların (anaokulları, ilkokullar, ortaokullar dahil) ve yetişkinlerin bakış açılarını desteklemektir.  

smart cities 3.0 sustainable green cities

co funded by eu

Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Ancak, ifade edilen görüş ve düşünceler yalnızca yazar(lar)a aittir ve Avrupa Birliği veya Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı’nın (EACEA) görüş ve düşüncelerini yansıtmak zorunda değildir. Ne Avrupa Birliği ne de EACEA sorumlu tutulamaz.

Erasmus+ Proje Sonuçları Platformu

Projenin Erasmus+ Proje Sonuçları Platformunun bağlantısı aşağıda verilmiştir

AB destekli proje

Sürdürülebilir Yeşil Şehirlerin Gelişimi için Gençlerin Katılımı (2022-1-DE04-KA220-YOU-000085135)

L4Y Learning For Youth GmbH projeyi ortaklarla birlikte koordine eder Citizens in Power , Community Volunteers Foundation , Kean , Walktogether, Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesület

 

Akıllı Şehir Konsepti

Akıllı Şehir 3.0

Akıllı Şehir 3.0, önceki iki nesil akıllı şehir modellerinin üzerine inşa edilen gelişmiş bir akıllı şehir konseptidir. İleri teknoloji kullanımına, verilere dayalı kararlar alınmasına ve orada yaşayan herkesin yaşam kalitesini artıran sürdürülebilir, dirençli ve kapsayıcı şehirler oluşturmak için insanların katılımına odaklanmaktadır. Üç nesil akıllı şehir konsepti aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Akıllı Şehir 1.0

İlk nesil akıllı şehirler, öncelikle şehir operasyonlarını ve hizmetlerini iyileştirmek için teknoloji ve altyapının uygulanmasına odaklanmıştır. Kaynakları yönetmek, altyapıyı izlemek ve ulaşım ve enerji gibi kentsel sistemleri optimize etmek için ICT (bilgi ve iletişim teknolojisi) ve IoT (Nesnelerin İnterneti) cihazlarının entegrasyonunu içeriyordu.

Akıllı Şehir 2.0

İkinci nesil akıllı şehirler, veri odaklı karar verme ve büyük veri analitiğinin entegrasyonunu vurgulayarak Akıllı Şehir 1.0 tarafından atılan teknolojik temeli genişletti. Bu yaklaşım, çeşitli kentsel sistemlerden toplanan verileri analiz ederek ve süreçleri optimize etmek için içgörüler çıkararak şehir planlamasını, öngörücü bakımı ve genel verimliliği iyileştirmeyi amaçlamıştır.

 

Smart City 3.0

Akıllı şehirlerin en son konsepti kapsayıcı, vatandaş merkezli kentsel gelişim etrafında şekillenmektedir. Akıllı şehir projelerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde vatandaşların katılımına öncelik vererek teknoloji ve veri odaklı karar alma süreçlerinin ötesine geçmektedir. Bu yaklaşım, sosyal eşitlik, çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomik büyümeye odaklanarak daha sürdürülebilir ve dirençli şehirler yaratmayı amaçlamaktadır. Akıllı Şehir 3.0 konseptinin temel bileşenleri şunlardır:

  • Vatandaş katılımı, vatandaşların akıllı şehir girişimlerinin tasarlanması ve uygulanmasına aktif olarak dahil edilmesi, ihtiyaçlarının ve tercihlerinin dikkate alınmasının sağlanmasıdır.
  • İşbirliği, yenilikçiliği teşvik etmek ve kaynakları paylaşmak için hükümetler, özel sektör, akademi ve sivil toplum arasındaki ortaklıkları teşvik etmek.
  • Sürdürülebilirlik ve dayanıklılık, uzun vadeli çevresel sürdürülebilirliğe ve iklim değişikliği ve diğer küresel zorluklara karşı dayanıklılığa odaklanır.
  • Sosyal eşitlik: Sosyal eşitsizliklerin ele alınması ve geçmişleri veya sosyo-ekonomik durumları ne olursa olsun tüm vatandaşlar için kapsayıcı kentsel kalkınmanın teşvik edilmesi.
  • Entegre çözümler: Kentsel sistemlerin ve süreçlerin birbirine bağlılığını göz önünde bulundurarak, birden fazla kentsel sorunu aynı anda ele alan bütüncül çözümlerin uygulanması.

Genel olarak Akıllı Şehir 3.0 konsepti, yalnızca verimli değil aynı zamanda sürdürülebilir, dayanıklı ve kapsayıcı kentsel ortamlar yaratmak için teknoloji, veri ve vatandaş katılımının gücünden yararlanmakla ilgilidir.